Od 4 do 22 maja w średniowiecznych piwnicach Międzynarodowego Centrum Kultury potrwa jubileuszowa wystawa obrazów i fotografii autorstwa Krzysztofa Klimka. Na wystawie w MCK zaprezentowane zostaną prace olejne z najważniejszych cykli malarskich Klimka, a także fascynujące lecz zapomniane prace fotograficzne z początków drogi artystycznej, z lat 80. i 90.

„Dzieło Krzysztofa Klimka ma swą podstawę w zmysłowym doznawaniu. Nie tyle chodzi tu o programy, idee, koncepcje, dla których szukać trzeba środków wyrazu w obrazie, albo o subiektywną malarską ekspresję wewnętrznego nastroju, ile o wymiar oglądania i oglądającego. Ten zasadniczy sensualizm mieści w sobie również takie pozorne przeciwieństwo, jak geometryczna abstrakcja i praca malarska nad konkretnie, zmysłem wzroku doświadczanym przedmiotem, który staje się przedmiotem obrazu” – pisał o twórczości Krzysztofa Klimka Kai Uwe Schierz.

Obrazy i fotografie, Klimek, MCK, 5.05.2022