"Obrazy przed-stawiające", Otwarta Pracownia, 1998