„Kilku malarzy”, 09.06 – 07.07.2023, cykl „Jesteśmy Namaszczeni”

„Kilku malarzy”, 09.06.2023 – 07.07.2023

Wystawa Kilku malarzy w Galerii Otwarta Pracownia jest powtórzeniem dwóch wystaw pod tym samym tytułem, które odbyły się w Krakowie w 1995 (Pałac Sztuki) i 1996 (Galeria Pryzmat). Wraz ze współczesną edycją łączą te wystawy nie tylko osoby artystów i ich dzieł, lecz przede wszystkim osoba Jerzego Nowosielskiego, który w 1995 wziął udział w wystawie na równi z młodymi, wchodzącymi wówczas w artystyczne życie malarzami, a rok później pełnił rolę kuratora otwierającego wystawę i piszącego fundamentalny dla artystycznego i duchowego rozwoju młodych malarzy esej o artystach z Kazimierza.

Edycja obecna z jednej strony jest formą hommage à Jerzy Nowosielski, a z drugiej próbą odpowiedzi na zadane przez Mistrza w pamiętnym eseju pytanie „Co oni będą dalej z tą sztuką robić?”.

Kurator: Sebastian Stankiewicz

Ignacy Czwartos

Urodzony w 1966 roku w Kielcach. Studiował na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu – Zakład Wychowania Plastycznego w Kaliszu. Dyplom uzyskał w 1993 roku w pracowni Tadeusza Wolańskiego. W 1995 roku współtworzył Stowarzyszenie i Galerię Otwarta Pracownia (od 2006 roku pełni w nich funkcję prezesa). Oprócz malarstwa zajmuje się ilustracją prasową i książkową. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych, oraz w kolekcjach Muzeum Narodowego w Krakowie, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, BWA w Kielcach, Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, w Muzeum Górków w Szamotułach, Muzeum Ikon w Supraślu, w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Prace artysty prezentowane były na wielu indywidualnych oraz zbiorowych, przekrojowych wystawach. Obrazy krakowskiego malarza cechuje oryginalne połączenie figuracji i abstrakcji, a na jego praktykę artystyczną niebagatelny wpływ miała edukacja pod kierunkiem m.in. Jerzego Nowosielskiego. Uhonorowany srebrnym medalem Gloria Artis.

Jacek Dłużewski

Urodzony w 1966 r. w Zielonej Górze. Studia w PWSSP (obecnie ASP) we Wrocławiu (1986-1989) oraz w ASP w Krakowie (1989-1992) na Wydziale Malarstwa. Dyplom w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego w 1992. Profesor Uczelni w ASP we Wrocławiu, prowadzi VIII Pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa oraz przedmiot Podstawy Rysunku z Elementami Anatomii dla kierunku Rysunek. Członek Stowarzyszenia Artystycznego Otwarta Pracownia w Krakowie. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Wiele prac realizuje w cyklach. Podejmuje zagadnienia abstrakcji, figuracji i pejzażu, związane z formą zapisu i przedstawienia rzeczywistości. Mieszka w Krakowie.

Wojciech Głogowski

Urodzony w 1967 roku we Wrocławiu. Studia UAM Poznań, Zakład Wychowania Plastycznego w Kaliszu. Dyplom w pracowni prof. Tadeusza Wolańskiego w 1993 r. Współzałożyciel Otwartej Pracowni w Krakowie, związany z Galerią Zderzak w Krakowie. Mieszka we Wrocławiu. Wybrane wystawy: Obrazy Jezusa Miłosiernego według wizji siostry Faustyny, Klasztor Dominikanów w Krakowie, 2022; 25 lat malarstwa w Otwartej Pracowni, Kraków, 2020; Jerzy Nowosielski. Po śladach, Galeria BWA Olsztyn, 2018; Nowy gatunek, Galeria Zderzak, Kraków, 2017; Vidaus reikalai, Galerija Arka, Wilno, 2016; Kunstkammer, Galeria Zderzak, Kraków, 2015; Miejsca nieobjęte oficjalnym planem…, PGS w Sopocie, 2012; Ping pong, Galeria Zderzak, Kraków, 2009; Duch Edwarda Hoppera, Galeria Zderzak, Kraków, 2008; Biblioteka obrazów, Otwarta Pracownia, Kraków, 2005; Wnętrze z bakelitu i inne obrazy, Otwarta Pracownia, Kraków, 2004.

Krzysztof Klimek

Urodzony w 1962 roku w Krakowie. W latach 1982-1988 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z malarstwa obronił w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego. Od tego czasu aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym, a jego dorobek jest systematycznie wzbogacany licznymi udziałami w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą m.in.: w Szwajcarii, Niemczech, Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Litwie a także wieloma indywidualnymi pokazami. W latach 1988-1992 wraz Łukaszem Guzkiem i Cezarym Woźniakiem prowadził w Krakowie Galerię QQ. W 1993 zorganizował wspólnie z Jarosławem Suchanem wystawę w Krakowie pt. Współrzędne 19° 57,6’ E + 50° 3,’9 N. Od 2002 roku członek Stowarzyszenia Artystycznego Otwarta Pracownia.W 2020 obronił doktorat w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, również w tym roku został uhonorowany brązowym medalem Gloria Artis.

Cykl wystaw w Otwartej Pracowni w roku Jerzego Nowosielskiego 

JESTEŚMY NAMASZCZENI

Wystawa zbiorowa Kilku Malarzy

Wystawa Wschód-Zachód ukraińskiego artysty Danyło Mowczana i Władysława Podrazika

Wystawa zbiorowa Gdzie są te obrazy, których jeszcze nie namalowano?

Wystawa Ciąg Dalszy Katarzyny Skrobiszewskiej

Planowany cykl nawiązuje do wypowiedzi Jerzego Nowosielskiego na temat galerii Otwarta Pracownia w Krakowie, która stanowi jej mit założycielski. Tytuł JESTEŚMY NAMASZCZENI bezpośrednio odnosi się do duchowego patronatu Jerzego Nowosielskiego nad założoną przez jego uczniów krakowską galerią. Podkreśla także misję artystyczną jej twórców. Dla Jerzego Nowosielskiego, wybitnego artysty, filozofa i teologa, sztuka wiązała się z określonym systemem wartości, a działalność twórcza nieodwołalnie łączyła się z refleksją filozoficzno-teologiczną. Malowanie obrazów określał jako proces „przygotowywania sobie przestrzeni, w której będziemy żyć po śmierci”. W 1996 po wystawie pt. „Kilku malarzy” Jerzy Nowosielski napisał:

„Na Kazimierzu w Krakowie, niedaleko rynku, w zwykłej czynszowej kamienicy, znajduje się pomieszczenie wynajęte przez kilku młodych malarzy. (…) tam właśnie rodzą się obrazy i to obrazy wysokiej klasy. Ale obrazy, które w naszym współczesnym krajobrazie artystycznym stanowią jakby jakąś egzotykę. Dlaczego? Dlatego, że są to obrazy szalenie tradycyjne. Same wywodzą się z inspiracji najszlachetniej rozumianej abstrakcji, są w jakimś sensie jej kontynuacją, podjęciem jej wezwania, prowadzą w krainę ciszy, spokojnej kontemplacji i głębi. Dla mnie osobiście ta Otwarta Pracownia jest wielką niespodzianką. Bo ja myślałem już, że malarstwo tradycyjne się kończy. (…) Tymczasem – nie. Znaleźli się młodzi malarze, którzy podejmują tą tradycję z jakąś przedziwną nadzieją. Na co? Co oni będą w zgiełku „nowoczesności” z tą sztuką robić? I dlatego, że zupełnie nie wiadomo co, że oni sami tego nie wiedzą, może dlatego właśnie są naprawdę rewolucyjni i stanowią prawdziwą europejską awangardę, bo czy tak samo nie było w latach 10-tych XX w. na peryferyjnym paryskim Montmartre?”

Galeria Otwarta Pracownia istnieje w Krakowie od 1995. Jest najstarszą niekomercyjną galerią prowadzoną przez grupę artystów skupionych w Stowarzyszeniu Artystycznym Otwarta Pracownia. Działając przez lata bez instytucjonalnego wsparcia, dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu artystów, zorganizowano tu około 400 wystaw artystów młodego i średniego pokolenia z Polski i zagranicy, kilkadziesiąt performance’ów, wykładów, promocji wydawnictw Otwartej Pracowni i dyskusji. Działalność wydawnicza obejmuje w sumie ponad 60 katalogów rocznych i wystaw indywidualnych oraz książek krytycznych autorów związanych z Otwartą Pracownią.

W planowanym na rok 2023 cyklu odbędą się także wystawy:

  • Wschód – Zachód – wystawa malarstwa Danyło Mowczana i Władysława Podrazika
  • Gdzie są te obrazy, których jeszcze nie namalowano? – wystawa wyróżniających się studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
  • Ciąg dalszy – wystawa malarstwa Katarzyny Skrobiszewskiej inspirowana obrazami Jerzego Nowosielskiego „Villa dei misteri”.