Sprawy wewnętrzne/ Vidaus reikalai, Otwarta Pracownia w Galerija Arka, Vilnius, 2016