Hotel Copernicus Kraków

Projekt: Krzysztof Klimek wspólnie z Leszkiem Likusem